Які вироби виготовляють з металу.

Які вироби виготовляють з металу.

Порошкова металургія – одна з найбільш ефективних напрямів створення нових високоефективних виробництв деталей і перспективних матеріалів для сучасного машинобудування. Базовий варіант технології включає: формування заготовки, спікання і остаточну обробку (калібрування, доуплотнение, чистову механічну обробку, термообробку і т. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі купить бочки.
), що дозволяє одержувати готові вироби необхідної міцності, точних розмірів і складної форми. Порошковою металургією виробляють матеріали і вироби, які неможливо отримати традиційними методами металургії та обробки, або їх виготовлення цим методом обходиться дешевше.
Перспективність порошкової металургії зумовлюється трьома основними перевагами: зменшенням витрат на обробку виробу. Як правило, порошкові вироби отримують остаточних розмірів, без додаткової механічної обробки, або з мінімальною чистової обробкою для досягнення високої точності. Особливо це ефективно при виготовленні порошкових виробів складної геометричної форми